<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه شخص ثالث : اگر در یک حادثه به بیشتر از یک نفر زیان جانی برسد

بیمه شخص ثالث, بیمه شخص ثالث چیست, بیمه شخص ثالث تمدید اینترنتی , بیمه شخص ثالث سوالات متداول

بیمه شخص ثالث : اگر در یک حادثه به بیشتر از یک نفر زیان جانی برسد آیا بیمه دیه افراد دیگر را هم پوشش می دهد؟

پاسخ:
بله ، در این صورت شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت تمامی دیات می باشد

 -------------------------

بیمه شخص ثالث, بیمه شخص ثالث چیست, بیمه شخص ثالث تمدید اینترنتی , بیمه شخص ثالث سوالات متداول

جهت خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث

سفارش آنلاین بیمه شخص ثالث

سفارش اینترنتی بیمه شخص ثالث

تمدید اینترنتی بیمه شخص ثالث

تخفیف بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث قسطی

بیمه شخص ثالث

با ما تماس بگیرید.

Search