<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

خرید آنلاین online بیمه بدنه بیمه ایران : پوششهای تکمیلی بیمه بدنه کدامند ؟

خرید آنلاین online بیمه بدنه بیمه ایران, خرید اینترنتی internet بیمه بدنه بیمه ایران

خرید آنلاین online بیمه بدنه بیمه ایران car insurance iran : پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance کدامند ؟

1- پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : بلایای  طبیعی : خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان    
2- پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی : شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو
3-پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت تعمیرات  : جبران زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه  ( پرداخت یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر 700/000 ریال برای هر روز از ابتدای روز چهارم و حداکثر به مدت سی روز )
4- پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه
5- پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه
6- پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : سرقت لوازم خودرو: مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد

خرید آنلاین online بیمه بدنه بیمه ایران, خرید اینترنتی internet بیمه بدنه بیمه ایران


 6-1 – پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص نام برده شود
 6-2  – پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : سرقت در جای کلیه لوازم خودرو  :  در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده
روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم می بایست پرداخت گردد.
7- پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : افزایش قیمت خودرو : برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد  افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند
توضیح اینکه خودرو نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت در صورت وقوع حادثه بیمه گر با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند
8- پوششهای تکمیلی بیمه بدنه car insurance : پوشش خارج از کشور : تحت پوشش قرار گرفتن خارج از مرزهای کشور
بلایای طبیعی شامل چه خطراتی میشود ؟ سيل ، زلزله و آتشفشان
منظور از شکست شیشه چیست ؟ شیشه های خودرو اگر بر اثر وقوع یکی از خطرات پوششهای اصلی ( حادثه ، سرقت ، آتشسوزی ) شکسته شود خسارت از محل پوشش های اصلی پرداخت میشود اما اگر صرفا بدلیل تغییر دما و یا فشار شیشه ترک بردارد یا شکسته شود در این صورت خسارت قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه پوشش شکست شیشه خریداری شده باشد .

خرید آنلاین online بیمه بدنه بیمه ایران

خرید اینترنتی internet بیمه بدنه بیمه ایران

 

Search