<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Armata:regular&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css"/>

بیمه باربری, بیمه باربری ایران, خرید اینترنتی بیمه باربری ایران, سفارش آنلاین بیمه باربری ایران, بهترین بیمه باربری, جدول بیمه باربری ایران, محاسبه آنلاین بیمه باربری, چرا بیمه باربری, بیمه باربری چیست, صدور آنلاین بیمه باربری, بیمه باربری ارزان, بیمه باربری شرایط, مزایای بیمه باربری, ویژگی های بیمه باربری, فرمول بیمه باربری, مقاله بیمه باربری, مطالب بیمه باربری, online, insurance iran, بیمه باربری مقایسه, بیمه باربری بیمه علوی, بیمه باربری بیمه آنلاین, بیمه باربری ارسال به سراسر ایران, بیمه باربری بیمه, shopping buy online internet insurance iran, دانلود پوستر بیمه باربری, دانلود نرم افزار بیمه باربری بیمه ایران, پرداخت اقساط بیمه باربری ایران, نرخ قیمت بیمه باربری ایران, بروشور بیمه باربری ایران

خرید اینترنتی INTERNET بیمه باربری بیمه ایران IRAN || مسئولیت مشترک در تصادم در بیمه های باربری و حمل و نقل کالا چیست ؟

یکی از پوششهای مهم بیمه باربری مسئولیت مشترک در تصادم است بدین معنی که اگر دو کشتی با هم تصادم کرده و هر دو مقصر باشند با فرض اینکه درجه تقصیر نادیده گرفته شود و هرکدام بطور مساوی مسئول باشند مالک هر کشتی باید 50% خسارت کشتی دیگر را جبران کند ، تا اینجا موضوع خیلی پیچیده نیست اما مساله زمانی پیچیده میشود که به موجب شرطی در بارنامه صاحب کالا حق ندارد خسارت کالای خود را که در اثر تصادم کشتی ایجاد شده از مالک کشتی حامل کالا مطالبه کند و از طرف دیگر همین صاحب کالا میتواند و حق دارد این خسارت را از مالک کشتی مقابل یا طرف تصادم مطالبه کند ، و دقیقا پیچیدگی موضوع همین جاست که  مالک کشتی مقابل که مجبور به پرداخت خسارت به صاحب کالا شده میتواند 50% خسارت پرداخت شده به صاحب کالا را از مالک کشتی حامل بار دریافت کند چون درصد تقصیر کشتی مقابل 50% در نظر گرفته شده و این بدین معنی است که مالک کشتی برخلاف شرط بارنامه 50% خسارت صاحب کالا را بصورت غیر مستقیم پرداخت کرده لذا برای رفع این تناقض به متصدیان حمل در بارنامه اجازه داده شده که خسارت هایی را که به کشتی مقابل بابت خسارت وارده به کالاهای داخل کشتی خود پرداخت کرده اند را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نمایند که در اینصورت شرکت بیمه خسارت مطالبه شده از بیمه گذار را تحت عنوان مسئولیت مشترک در تصادم پرداخت میکند .

شرکت حمایتگر کد 9968 و مدیریت ملیحه علوی 09123729050 آماده ارائه خدمات در زمینه بیمه باربری و حمل و نقل کالا بیمه ایران زمینی هوایی و کشتی و کامیون و تریلی و سایر بیمه نامه های بیمه ایران IRAN به شما دوستان عزیز در سراسر کشور ایران عزیز می باشد.

فرم مشاوره و ثبت آنلاین بیمه باربری و حمل و نقل بیمه ایران IRAN

بیمه باربری, بیمه باربری ایران, خرید اینترنتی بیمه باربری ایران, سفارش آنلاین بیمه باربری ایران, بهترین بیمه باربری, جدول بیمه باربری ایران, محاسبه آنلاین بیمه باربری, چرا بیمه باربری, بیمه باربری چیست, صدور آنلاین بیمه باربری, بیمه باربری ارزان, بیمه باربری شرایط, مزایای بیمه باربری, ویژگی های بیمه باربری, فرمول بیمه باربری, مقاله بیمه باربری, مطالب بیمه باربری, online, insurance iran, بیمه باربری مقایسه, بیمه باربری بیمه علوی, بیمه باربری بیمه آنلاین, بیمه باربری ارسال به سراسر ایران, بیمه باربری بیمه, shopping buy online internet insurance iran, دانلود پوستر بیمه باربری, دانلود نرم افزار بیمه باربری بیمه ایران, پرداخت اقساط بیمه باربری ایران, نرخ قیمت بیمه باربری ایران, بروشور بیمه باربری ایران

خرید اینترنتی INTERNET بیمه باربری بیمه ایران IRAN || مهلت حمل کالا در بیمه باربری بیمه ایران IRAN چقدر است؟

با استناد به ماده 15 شرایط عمومی بیمه باربری بیمه گذار موظف است حداکثر تا دو سال از تاریخ صدور بیمه باربری نسبت به حمل کالای بیمه شده اقدام کند درغیر اینصورت بیمه نامه باربری فاقد اعتبار است مگر اینکه قبل از پایان مهلت مذکور بیمه گذار موافقت شرکت بیمه را بصورت کتبی مبنی بر تمدید مهلت یاد شده جلب نماید . بیمه گذار با ارائه اسناد و مدارک مبنی بر اثبات عدم حمل کالای بیمه شده پس از دو سال میتواند حق بیمه پرداخت شده را از شرکت بیمه باز پس بگیرد .

شرکت حمایتگر کد 9968 و مدیریت ملیحه علوی 09123729050 آماده ارائه خدمات در زمینه بیمه باربری و حمل و نقل کالا بیمه ایران زمینی هوایی و کشتی و کامیون و تریلی و سایر بیمه نامه های بیمه ایران IRAN به شما دوستان عزیز در سراسر کشور ایران عزیز می باشد.

فرم مشاوره و ثبت آنلاین بیمه باربری و حمل و نقل بیمه ایران IRAN

بیمه باربری , بیمه باربری چیست , بیمه باربری ایران , سایت بیمه باربری , بهترین بیمه باربری , سوالات متداول بیمه باربری , سفارش و خرید آنلاین بیمه باربری , انواع بیمه باربری , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا داخلی , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا صادراتی , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا ترانزیت , کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) داخلی , کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) وارداتی و صادراتی و ترانزیت , پوشش های بیمه باربری , کلوزهای بیمه باربری

بیمه باربری : مجموعه خطرات تحت پوشش کلوز C

آتش سوزي يا انفجار ، به گل نشستن و زمين گير شدن ,برخورد با کف دريا , غرق شدن يا واژگون شدن کشتي يا شناور، تصادم يا برخورد کشتي ,شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هرجسم خارجي به غير از آب ، تخليه کالا در بندر اظطراري ، تلف يا آسيب وارد به کالاي مورد بيمه بعلت فدا کردن کالا در جريان خسارت عمومي ، تلف يا آسيب وارد به کالاي مورد بيمه بعلت به دريا انداختن کالا جهت سبک سازي کشتي ، خسارت همگاني و هزينه هاي نجات به منظور پيشگيري از خسارت ، مسئوليت مشترک در تصادم ، هزينه حمل تا مقصد نهايي

بیمه باربری , بیمه باربری چیست , بیمه باربری ایران , سایت بیمه باربری , بهترین بیمه باربری , سوالات متداول بیمه باربری , سفارش و خرید آنلاین بیمه باربری , انواع بیمه باربری , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا داخلی , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا صادراتی , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا ترانزیت , کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) داخلی , کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) وارداتی و صادراتی و ترانزیت , پوشش های بیمه باربری , کلوزهای بیمه باربری

بیمه باربری : مجموعه خطرات تحت پوشش کلوز B

زلزله ، فوران آتشفشان ، شسته شدن کالا از روی عرشه ، ورود آب دريا ,درياچه يا رودخانه به کشتي ,شناور , محفظه کالا , کانتينر ,ليفت وان , يامحل انبار ، تلف شدن کلي هر بسته در کشتي يا شناور و يا تلف کلي هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگيري و يا تخليه کشتي يا شناور، سرقت ، عدم تحویل ، شکست ، خسارت ناشی از چنگک ، روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن ، خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن – برخورد – آلودگی ) ، ریزش

بیمه باربری , بیمه باربری چیست , بیمه باربری ایران , سایت بیمه باربری , بهترین بیمه باربری , سوالات متداول بیمه باربری , سفارش و خرید آنلاین بیمه باربری , انواع بیمه باربری , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا داخلی , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا صادراتی , بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا ترانزیت , کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) داخلی , کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) وارداتی و صادراتی و ترانزیت , پوشش های بیمه باربری , کلوزهای بیمه باربری , کلوزهای بیمه حمل و نقل

بیمه باربری : مجموعه خطرات تحت پوشش کلوز A

طوفان ، راهزن دریایی ، خسارت هاي ناشي از فعل يا تقصير اشخاص ثالث ، خسارت هاي ناشي از باران و آفتاب ، دم کردن ، خسارت هاي ناشي از عمل کارکنان کشتي (باراتري ) ، ساييدگي و زنگ زدگي ، نشت ، لب پریدگی ، کج شدن – خراشیدگی و ضربه زدگی – لک برداشتن ، کرم زدگی – موش خوردگی- حشره زدگی ، دله دزدی ، کسری

Search